Om i-bogen

Introduktion og login

Denne i-bog er udviklet som en demo-model i projektet Multimodale Muligheder.

Multimodale Muligheder er et af flere projekter i UVMs projekt 'Bedre faglig læsning og skrivning i eud'. Du kan læse mere om UVMs projekt her.

Der er fire partnere i projekt Multimodale Muligheder:

  • Praxis - Erhvervsskolernes Forlag
  • Læremiddel.dk/UC Syd
  • Byggeriets Uddannelser 
  • Rybners (tidligere EUC Vest)

Projektets mål er:

  • at udvikle en manual med principper for digitale, multimodale læremidler med fokus på faglig læsning og skrivning
  • at udarbejde et designkoncept i form af et eksemplarisk læremiddel som en model for digitale, multimodale læremidler med fokus på faglig læsning

Du kan hente projektets manual her.

Denne i-bog udgør projektets designkoncept.Du kan få adgang til at se i-bogen ved at skrive til Praxis - Erhvervsskolernes Forlag og bede om en gratis pinkode. Skriv til: info@praxis.dk. Skriv 'MMeud-i-bog' i emnefeltet.

Du får tilsendt pinkoden i en mail. Pinkoden bruger du første gang du tilgår i-bogen. Herefter opretter du en profil, og efterfølgende logger du på med brugernavn og en selvvalgt adgangskode eller du kan benytte Unilogin.

Du kan se en film om login her.

Hvad er en i-bog?

En i-bog er et interaktivt læremiddel, som kombinerer den trykte lærebog og den digitale hjemmeside.

I-bogen tilgås fra en standard computer, tablet eller mobil i en standard browser. Du skal være online for at tilgå indholdet. 

I-bogen har har en bogstruktur med indholdsfortegnelse og progression i indholdet. Der er søgefunktion med fritekstsøgning og genveje til alle dele af stoffet. Teksten er 'dynamisk'. Det betyder, at teksten kan opdateres løbende.

Pædagogisk grundlag

Faglig læsning og skrivning
I-bogen er inspireret af forskning og viden om faglig læsning (se fx Elisabeth Arnbak: Faglig læsning, 2009). iBogen understøtter gode læsevaner og undervisning i faglig læsning gennem følgende indretning:

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelsen viser en kronologi trods mediet ikke er lineært. Her udfoldes kun det kapitel, som eleven læser i. Denne begrænsede visning hjælper eleven med at fokusere inden for et kapitel af gangen.

Fagets begreber
I i-bogen er fagets begreber tydeligt markeret i teksten med en understregning. Når eleven klikker på et af disse begreber, fremkommer en ordforklaring. Der findes også en oversigt over alle faglige ord (nås via knappen 'Genveje'), og på den måde hjælpes eleven ind i et fagligt univers. 

Gråzoneord
Elever, der har problemer med det generelle ordforråd, har mulighed for at slå en ekstra ordbog til. Ved klik på knappen med bogen (på pc sidder den i højre side over knappen 'Indhold'), vil en række gråzoneord være markeret med en stiplet linje. Når eleven klikker på et af disse ord, fremkommer en ordforklaring. Funktionen kan slås fra ved endnu et klik på knappen med bogen.

Søgning
Søgning på alt indhold i i-bogen kan hjælpe eleven med at finde noget specifikt, som ikke tydeligt fremgår af indholdsfortegnelsen. Resultatet af søgningen viser ofte en ordforklaring samt teksthenvisninger, og søgningen har dermed en stikordsfunktion. Resultatet vil ofte også vise billeder, film m.m.

Tydelighed i teksttyper
Fra læseforskningen ved man, at svage læsere har problemer med at anvende effektive læsestrategier til forskellige teksttyper og læseformål. I iBogen er forskellige teksttyper tydeligt markeret, så eleven hele tiden er klar over, hvilken teksttype, han sidder over for - om det er en case, en opgave, 'Mesters tricks' eller en anden form for tekst. 

Mesters Tricks er et eksempel på en teklsttype/indholdsdel, der har til hensigt at visualisere det faglige miljø gennem film fra værkstedet, hvor mester viser et fagligt trick. Formålet er desuden, at eleven kan 'spørge' den digitale mester, hvis der er kø ved læreren i skolens værksted. Knappen 'Genveje' viser en oversigt over alle teksttyperne i i-bogen.

Genveje
I i-bogen findes en genvejsfunktion, hvor det er muligt for den lærende at finde elementer i i-bogen på en visuel måde. Her er der eksempelvis en visuel oversigt over alle billeder og videoer i læremidlet, men også alle værktøjer, modeller, cases osv. kan søges visuelt ud.

Opgaver
Indledningsvis i alle kapitler er der en opgave, som aktiverer den lærendes forforståelser. Det betyder, at den efterfølgende læring har noget at knytte an til, hvilket øger læringens effekt. Afslutningsvis i alle kapitler er der en tjekopgave, hvor den lærende kan evaluere sit læseudbytte. 

Undervejs i kapitlet findes opgaver, der omhandler de overordnede dele af stoffet. Her skal den lærende i et læringsfællesskab samarbejde med andre om at sætte den tilegnede viden i spil, fx anvende et værktøj, bruge en model, analysere en case eller lignende.

Andre opgavetyper understøtter elevens videnstilegnelse gennem skrivning.

Til slut i kapitlet findes en repeterende opgave, der hjælper eleven med at kategorisere og skabe overblik over den viden, som et kapitel indeholder.

Skriftlighed
I i-bogen er der anvendt forberedte skriveskabeloner, som eleverne kan udfylde/skrive videre på, og på den måde er skriftligheden med til at understøtte læringen. Her benyttes Google Drev. Ved at benytte Google Drev har eleven adgang til sine dokumenter fra alle devices med Internetadgang, og der er med muligheden for dokumentdeling et godt udgangspunkt for kollaborative læreprocesser.

Customisering
Endelig har læreren en mulighed for selv at placere opgaver og kommentarer rundt omkring i i-bogen, som således også kan udgøre en differentieringsfunktion. 

Noter

Som nævnt understøtter nogle opgavetyper elevens videnstilegnelse gennem skrivning. Notetagning er en anden funktion i denne kategori.

Vi anbefaler, at eleverne downloader Diigo og anvender dette noteværktøj sammen med i-bogen.

Med Diigo downloades en værktøjsskinne, der lægger sig under den øverste skinne i browseren. Herfra kan man hente en række studieværktøjer som fx:

  • overstregning af tekst i forskellige farver
  • postit-lapper til noter, som kan placeres over alt på siden.

Diigo tilbyder også mulighed for, at eleverne kan dele deres noter.

Når du er logget ind i iBogen får du adgang til en række tutorials om hvordan, du downloader og bruger Diigo. 

 

Bruger-login


Eller log på med
Indtast ny PIN-aktiveringskode

Du kan købe adgang til bogen på praxis.dk. Indtast din PIN-kode herunder for komme i gang med at bruge i-bogen.

PIN-kode
VISNING AF INDHOLDSFORTEGNELSE: